شما اینجا هستید: خانهمناقصاتمناقصه احداث پایه پرچمھا و برجھای نوری شھرکھای

مناقصه احداث پایه پرچمھا و برجھای نوری شھرکھای

منتشرشده در مناقصات
نوشته شده توسط  27 شهریور 1396 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شرکت شھرکھای صنعتی استان قزوین

استان: قزوین

1396/06/26:شروع تاریخ

عنوان آگھی:مناقصه احداث پایه پرچمھا و برجھای نوری شھرکھای....

 

آگھی مناقصه عمومی شماره 96/9/ش نوبت اول ؟
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایه پرچمھا و برجھای نوری شھرکھای کاسپین ، کاسپین 2 ، لیا ، اراسنج و آوج
شرکت شھرکھای صنعتی استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی احداث پایه پرچمھا و برجھای نوری شھرکھای کاسپین ،
کاسپین 2 ، لیا ، اراسنج و آوج به شماره 200961085000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنھاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتھا از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ir.setadiran.www انجام خواھد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواھی امضای الکترونیکی را جھت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه
در سامانه تاریخ 26.6.96 می باشد
مھلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 2.7.96
مھلت زمانی ارائه پیشنھاد ساعت 15 روز شنبه مورخ 15.7.96
زمان بازگشایی پاکتھا ساعت 30/15 روز شنبه مورخ 15.7.96
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جھت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتھا
شرکت شھرکھا صنعتی استان قزوین واقع در قزوین بلوار آیت اله شھید بھشتی روبروی بوستان دھخدا شماره 166 تلفن تماس
028-33354590
www.qazviniec.ir اینترنتی سایت
مبلغ برآورد 937.593.030.4 ریال است که براساس قیمتھای مقطوع برآوردی و تاسیسات برقی سال 1396 محاسبه گردیده است
مدت قرارداد 3 ماه
محل اجرای پروژه
شھرک صنعتی لیا واقع در کیلومتر 14 جاده قزوین به بوئین زھرا
شھرک صنعتی کاسپین واقع در کیلومتر 25 آزادراه قزوین - کرج
شھرک صنعتی آراسنج واقع در کیلومتر 5 جاده بوئین زھرا - ساوه
شھرک صنعتی کاسپین 2) آبیک) واقع در کیلومتر 60 آزاد راه قزوین - کرج ناحیه صنعتی آوج واقع در کیلومتر 2 جاده آوج

مریم

Programmer , web designer

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر