شما اینجا هستید: خانهمناقصاتمناقصه خرید اجناس روشنایی معابر

مناقصه خرید اجناس روشنایی معابر

منتشرشده در مناقصات
نوشته شده توسط  20 شهریور 1396 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
استان:خوزستان
1396/06/19:شروع ت
عنوان آگھی:مناقصه خرید اجناس روشنایی معابر
شرح آگھی:
آگھی مناقصه عمومی دو مرحله ای ؟
نوبت اول
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

شرح آگھی

 

 

مھلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 19.6.96 تا 23.6.96
محل دریافت اسناد مناقصه:
الف. اھواز، امانیه خیابان شھید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 202 امور بازرگانی و
قراردادھا تلفن تماس جھت دریافت اطلاعات 33334039-061
توزیع نیروی برق خوزستان ir.co.kepdc.www سایت شرکت توانیر ir.org.tavanir.www یا پایگاه ملی اطلاع رسانی
ir.mporg.iets ://http نیز قابل برداشت می با شد
تاریخ تحویل پاکت ھای مناقصه: پایان وقت اداری روز 2شنبه 3.7.96
محل تحویل پاکت ھای مناقصه: اھواز، امانیه، خیابان شھید منصفی، شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول
اتاق 108
تاریخ گشایش پاکتھای مناقصه : روز 2شنبه مورخ 510.7.96 ساعت 14
مبلغ خرید اسناد مناقصه: 000.000.1 ریال واریز به حساب سپھر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اھواز
شعبه دز
پیشنھاددھنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین ھای معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت
واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تھیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنھاد
به شرکت تسلیم نمایند
به پیشنھادھای فاقد سپرده، سپرده ھای مخدوش، سپرده ھای کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر آن
ترتیب اثر داده نخواھد شد
به پیشنھادھای فاقد امضا مخدوش و پیشنھادھایی که بعد از انقضا مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده
نخواھد شد
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است

مریم

Programmer , web designer

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر