شما اینجا هستید: خانهمناقصاتمناقصه عملیات نگھداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک

مناقصه عملیات نگھداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک

منتشرشده در مناقصات
نوشته شده توسط  14 شهریور 1395 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

مناقصه گزار: شھرداری منطقه 17 تھران
استان:تھران
1395/06/13:شروع تاریخ
عنوان آگھی:مناقصه عملیات نگھداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک و ...
شرح آگھی:
آگھی مناقصه عمومی شماره آگھی 35-30/95
شھرداری منطقه 17 تھران در نظر دارد عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.لذا
بدینوسیله از شرکتھای واجد شرایط جھت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید1 .محل دریافت و قبول پیشنھادات: ساختمان مرکزی شھرداری منطقه 17 ،واقع در خیابان 20 متری ابوذر، روبروی
بیمارستان ضیائیان، طبقه دوم، واحد قراردادھا
2 .میزان سپرده نقد و شماره حساب: به حساب جاری شماره 7005503266 نزد بانک شھر شعبه ابوذر به نام
شھرداری منطقه 17
3 .مھلت ارائه اسناد: از تاریخ انتشار آگھی به مدت 10 روز
4 .بدیھی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنھاد به منزله قبول کلیه شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه
براساس آیین نامه معاملات شھرداری تھران می باشد
5 .تعھد به اجرای دقیق ضوابط و مقررات زیست محیطی و الحاقیه (HSE (از الزامات پروژه می باشد
6 .ھزینه آ گھی بعھده برندگان مناقصه می باشد
http://region17.tehran.ir اینترنتی آدرس. 7
روابط عمومی شھرداری منطقه 17

مریم محمدی

Programmer , web designer

 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر