شما اینجا هستید: خانهمناقصات
مناقصه گزار: اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس   استان:فارس   1396/09/11:شروع تاریخ   عنوان آگھی:فراخوان مناقصه احداث روشنایی فیروزآباد   شرح آگھی: آگھی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای؟ نوبت اول اداره کل راھداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس…
مناقصه گزار : اداره کل امور عشایر استان آذربایجان غربی استان: آذربایجان غربی 1396/09/01:شروع تاریخ استعلام فانوس روشنایی- خورشیدی   شرح آگھی: استعلام ؟
مناقصه گزار: شھرداری کاشان استان:اصفھان 1396/08/30:شروع تاریخ تجدید مناقصه تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت - مرحله دوم نوبت دوم     شرح آگھی: نجدید مناقصه عمومی شماره 74/96 ؟ موضوع مناقصه: تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت شامل مصالح و دستمزد مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک…
مناقصه گزار: شھرداری ساری استان:مازندران 1396/08/29:شروع تاریخ مناقصه اجرای عملیات تکمیلی تاسیسات برقی و مکانیکی     شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی ؟ شھرداری در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی تاسیسات برقی و مکانیکی (نورپردازی ، آبنماھا، زیرساخت ھوشمند سازی و ...) فاز 2 بوستان ولایت را از طریق مناقصه…
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه استان:کرمانشاه 1396/08/27:شروع تاریخ مناقصه عمومی خرید 15000 رشته انواع لامپ گازی     شرح آگھی: شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه سھامی خاص ؟ شرایط مناقصه عمومی شماره 71/96 دو مرحله ای 1 -موضوع مناقصه : خرید 15000 رشته انواع لامپ گازی…
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی استان: آذربایجان شرقی 1396/08/25:شروع تاریخ اصلاحیه مناقصه خرید 200 اصله پایه چراغ   شرح آگھی: آگھی اصلاحیه مناقصه عمومی ؟ دومرحله ای پیرو اگھی مورخ 10.8.96 مربوط به مناقصه خرید 200 اصله پایه چراغ 12 متری 8 وجھی با بازوی دو طرفه…
مناقصه گزار: شھرداری کاشان استان:اصفھان 1396/08/23:شروع تاریخ تجدید مناقصه تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت مرحله دوم نوبت اول 23.8.96   شرح آگھی: نجدید مناقصه عمومی شماره 74/96 مرحله دوم نوبت اول ؟ موضوع مناقصه: تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت شامل مصالح و دستمزد مطابق شرح خدمات مندرج در…
مناقصه گزار: شھرداری بھشھر استان:مازندران 1396/08/22:شروع تاریخ مناقصه اجرای فرش موزائیک و نصب تیرھای روشنایی ... نوبت دوم   شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی ؟ نوبت دوم شماره 20078 شھرداری بھشھر در نظر دارد اجرای فرش موزائیک و نصب تیرھای روشنایی براساس فھرست بھا ابنیه سال 96 با برآورد اولیه…
شرح آگھی: آگھی فراخوان مناقصه ؟ نوبت اول شماره 47-96 شماره مجوز: 3692/1396 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در نظر دارد پروژه اجرای فونداسیون، سایبان، فنس کشی، محوطه سازی و سیستم روشنایی ایستگاه S.G.C پنجاه ھزار مترمکعبی جزیره اسلامی را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید. بدین منظور از کلیه شرکت…
مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان  1396/08/20:شروع تاریخ مناقصه تھیه و نصب پایه روشنایی   شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 52369795؟ مناقصه گزار شرکت فولاد خوزستان شرح مناقصه: تھیه و نصب پایه روشنایی نوع مناقصه عمومی یک مرحله ای مدت زمان 6 ماه مھلت اعلام آمادگی تا…
مناقصه گزار: شھرداری صفادشت استان:تھران 1396/08/17:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه اجرای پروژه روشنایی تجدید - نوبت دوم   تجدید آگھی مناقصه نوبت دوم؟ شھرداری صفادشت در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه روشنایی بلوار قپچاق از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید، لذا متقاضیان واجدالشرایط نسبت به دریافت برگه مناقصه و کسب…
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان استان:کردستان 1396/08/11:شروع تاریخ مناقصه چراغ آویز خیابانی   70-1-96 چراغ خیابانی آویز (رفلکتوری) تاریخ شروع خرید 09/08/1396 تاریخ پایان خرید 16/08/1396 برگزارکننده شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محل خرید اسناد شرابط استعلام عمومی و مدارک مرتبط در پایگاه اینترنتی شرکت به…
مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شھر تھران استان:تھران 1396/08/09:شروع تاریخ فراخوان طراحی نورآرایی و اجرای المان نوری   فراخوان طراحی نورآرایی و اجرای المان نوری با رویکرد استفاده از خطوط نوری بر روی پل ھای سواره و فضاھای عمومی سطح شھر ؟ سازمان زیباسازی شھر تھران در نظر دارد به مناسبت…
مناقصه گزار: دادگستری کل استان فارس استان:فارس 1396/08/08:شروع تاریخ استعلام چراغ سیلندری   استعلام ؟ نام دستگاه خریدار:دادگستری کل استان فارس تاریخ اعتبار نیاز : 10.8.96 ساعت 11 شرح کلی نیاز چراغ سیلندری ھالوژن افراتاب nvc ـ ایران کد انتخابی مد نظر نمی باشد. اطلاعات کالاھای مورد نیاز: کد کالا…
مناقصه گزار: شرکت شھرک ھای صنعتی استان خوزستان استان:خوزستان 1396/08/07:شروع تاریخ تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگھداری شبکه روشنایی شھرک ھای صنعتی... نوبت دوم   فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ؟ نوبت دوم شرکت شھرکھای صنعتی استان خوزستان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی…
مناقصه گزار: شرکت شھرک ھای صنعتی استان خوزستان استان:خوزستان 1396/08/06:شروع تاریخ تجدید مناقصه عملیات تعمیر و نگھداری شبکه روشنایی شھرک ھای صنعتی     فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ؟ شرکت شھرکھای صنعتی استان خوزستان در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد…
مناقصه گزار: شھرداری اسلامشھر استان:تھران 1396/08/04:شروع تاریخ مناقصه و تجدید مناقصه خرید اقلام نور پردازی ...نوبت دوم آگھی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ؟ نوبت دوم شھرداری اسلامشھر در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1396 از محل اعتبارات شھرداری اجرای پروژه ھای ذیل را از…
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق شیراز استان:فارس 1396/08/02:شروع تاریخ فراخوان خرید 3 دستگاه برج نوری سیار   شرح آگھی: آگھی فراخوان شناسایی تامین کننده شماره 107-96 ؟ شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نظر دارد به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد نسبت به خرید 3 دستگاه برج…
مناقصه گزار: شرکت شھرکھای صنعتی خراسان رضوی استان:خراسان شمالی 1396/08/01:شروع تاریخ فراخوان مناقصه اجرای پروژه تکمیل روشنایی معابر شھرک ھای صنعتی توس و ماشین ابزار نوبت دوم   شرح آگھی: فراخوان ارزیابی کیفی جھت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت دوم ) شرکت شھرکھای صنعتی خراسان رضوی درنظردارد فراخوان…
مناقصه گزار: شرکت شھرکھای صنعتی خراسان رضوی استان:خراسان رضوی 1396/07/30:شروع تاریخ فراخوان مناقصه اجرای پروژه تکمیل روشنایی معابر شھرک ھای صنعتی توس و ماشین ابزار شرح آگھی: فراخوان ارزیابی کیفی جھت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) شرکت شھرکھای صنعتی خراسان رضوی درنظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جھت برگزاری…

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر