شما اینجا هستید: خانهمناقصات
مناقصه گزار: شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی ايران استان:کرمانشاه 1396/01/06:شروع تاریخ عنوان آگهی:مناقصه اجرای روشنايی معابر شرح آگهی: نوع انتشار فراخوان نوع فراخوان آگهی مناقصه نوع برگزاری يک مرحله ای واحد پولی برآورد مالی ریال برآورد مالی 19914860154 تاريخ بازگشايی پاکات ٢٨ / ١ /…
مناقصه گزار: شرکت فولاد خوزستان استان:خوزستان 1395/12/28:شروع تاریخ عنوان آگهی:مناقصه تامین روشنایی خیابانی در نقاط مختلف شرکت نوبت دوم شرح آگهی: آگهی مناقصه شماره 52364711 نوبت دوم؟ مناقصه گزار : شرکت فولاد خوزستان شرح مناقصه : تامین روشنایی خیابانی در نقاط مختلف شرکت نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای…
مناقصه گزار: سازمان حفظ نباتات کشور  استان:تھران 1395/12/24:شروع تاریخ عنوان آگھی:استعلام لامپ مهتابی آفتابی 40 وات شرح آگھی: استعلام نام دستگاه خریدار: سازمان حفظ نباتات کشور 8:00 ساعت 95.12.28 اعتبار پایان تاریخ شرح کلی نیاز: لامپ مھتابی آفتابی 40 وات طبق لیست پیوست تاریخ نیاز به کالا 29.12.95 مشخصات کالای…
مناقصه گزار: شھرداری امام شھر استان:فارس 1395/12/22:شروع تاریخ عنوان آگھی: مناقصه اجرای کلیه امورات خدمات شهری و فضای سبز نوبت دوم شرح آگھی: آگھی مناقصه نوبت دوم شھرداری امام شھر در نظر دارد اجرای کلیه امورات خدمات شھری و فضای سبز از جمله اجرای جمع آوری و حمل زباله، از…
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان استان:کردستان 1395/12/21:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه خرید 80 دستگاه چراغ خیابانی 23 ولت کم مصرف ... شرح آگھی:آگھی مناقصه عمومی دومرحله ای به شماره 44 و 43-95 نوبت اول موضوع مناقصه: خرید 33500 متر سیم آلومینیوم روکشدار 70 و 120 مغز فولادی CCT…
ناقصه گزار: شھرداری پرند استان:تھران تاریخ شروع:1395/12/19 عنوان آگھی: مناقصه اجرای روشنایی معابر شهر پرند شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی نوبت اول شھرداری پرند در نظر دارد اجرای روشنایی معابر شھر پرند را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای حداقل رتبه 5 رشته نیرو یا تاسیسات از سازمان مدیریت…
مناقصه گزار: شھرداری منطقه 20 تھران استان:تھران 1395/12/18:شروع تاریخ عنوان آگھی: مناقصه نگهداری فضای سبز وتهیه مبلمان پارکی شرح آگھی: آگھی مناقصه شماره 20 شھرداری منطقه 20 تھران در نظر دارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت…
مناقصه گزار: شھرداری کاشان استان:اصفھان 1395/11/26:شروع تاریخ عنوان آگھی:تجدید مناقصه تهیه، تامین و خرید وسایل ورزشی پارکی - مرحله دوم نوبت اول شرح آگھی: آگھی تجدید مناقصه عمومی 95/173 شماره مرحله دوم نوبت اول شھرداری کاشان موضوع مناقصه : تھیه، تامین و خرید وسایل ورزشی پارکی از قبیل میز پینگ…
مناقصه گزار: شھرداری ربط استان: آذربایجان غربی 1395/12/16:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه و فراخوان عمومی عملیات اجرای روشنایی پارک بهاران و خطی شرح آگھی:آگھی مناقصه و فراخوان عمومی شماره 6187 95.12.15 تاریخ شھرداری ربط تحت عنوان ارایه خدمات شھری و روستایی در نظر دارد عملیات اجرای روشنایی پارک بھاران و خطی…
مناقصه گزار: شرکت شھرکھای صنعتی استان گلستان استان:گلستان عنوان آگھی:فراخوان روشنایی معابر شھرک صنعتی گرگان 1 و ناحیه صنعتی شرح آگھی: آگھی فراخوان عمومی یک مرحله ای شرکت شھرکھای صنعتی استان گلستان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق فراخوان عمومی یک مرحله ای به شرکتھای واجد شرایط واگذار…
مناقصه گزار: سازمان زیباسازی شھر اصفھان استان:اصفھان 1395/12/14:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه واگذاری عملیات نورپردازی نورپردازی رفیوژ میانی شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی سازمان زیباسازی شھر اصفھان در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات نورپردازی نورپردازی رفیوژ میانی روبه روی کوه آتشگاه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از…
مناقصه گزار: شرکت شھرکھای صنعتی تھران استان:تھران 1395/12/10:شروع تاریخ عنوان آگھی:فراخوان مناقصه پروژه احداث شبکه روشنایی معابر به ھمراه ترانس ھای مربوط شرح آگھی: فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ش 42-95 پروژه احداث شبکه روشنایی معابر به ھمراه ترانس ھای مربوط به فاز 1 شھرک صنعتی قرچک شرکت شھرکھای…
مناقصه گزار: شھرداری کاشان استان:اصفھان 1395/12/09:شروع تاریخ عنوان آگھی: مناقصه خرید اقلام و اجناس روشنایی شرح آگھی: شھرداری کاشان آگھی مناقصه عمومی شماره 195/95 - نوبت اول موضوع مناقصه : خرید اقلام و اجناس روشنایی مورد نیاز جھت تامین روشنایی پارکھا و میادین سطح شھر مطابق شرح خدمات مندرج در…
مناقصه گزار: شھرداری اردستان استان:اصفھان 1395/12/08:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه عملیات اجرای آبنمای موزیکال و نورپردازی محوطه ھای قنات شرح آگھی: آگھی مناقصه مرحله اول چاپ اول شھرداری اردستان در نظر دارد پروژه ھای ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به قیمت مقطوع بدون ضرائب ، تعدیل مابه التفاوت و…
مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان استان:کرمان 1395/12/08:شروع تاریخ عنوان آگھی:فراخوان عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بھینه سازی ، روشنایی معابر.. نوبت دوم شرح آگھی: فراخوان انتخاب مشاور به روش QCBS نوبت دوم ؟ شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در نظر دارد انجام فعالیت…
مناقصه گزار: شھرداری شھریار استان:تھران مناقصه گزار: شھرداری شھریار عنوان آگھی: مناقصه تکمیل روشنایی بلوار شھید دنیا مالی شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی نوبت اول ؟ شھرداری شھریار در نظر دارد نسبت به تکمیل روشنایی بلوار شھید دنیا مالی اندیشه با اعتبار 4.000.000.000 ریال طبق مجوز شماره 3120 مورخ 2.10.95…
شرح آگھی: آگھی تجدید مناقصه عمومی 955-95؟ 95.10.27 :دوم نوبت شھرداری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید نیمکت چوب و فلز استاندارد طبق سایز و مشخصات فنی و شرایط اعلام شده در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان دعوت بعمل می…
مناقصه گزار: شھرداری نسیم شھر استان:تھران 1395/10/12:شروع تاریخ عنوان آگھی : اصلاحیه مناقصه خرید وسایل بازی کودکان شرح آگھی: اصلاحیه آگھی شھرداری نسیم شھر آگھی شھرداری نسیم شھر که در تاریخ ھای 02.10.95 و 09.10.95 چاپ شده است تجدید اگھی مناقصه عمومی شماره 8/95 صحیح است کلمه تجدید به اشتباه…
مناقصه گزار: شھرداری ھشتگرد استان:البرز 1395/10/05:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه واگذاری (برون سپاری) جمع آوری ، حمل و تفکیک زباله از مبدا شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول ؟ شھرداری ھشتگرد در نظر دارد نسبت به برگزاری و انجام تشریفات قانونی مناقصه عمومی واگذاری (برون سپاری) جمع آوری…
مناقصه گزار: شھرداری منطقه 22 استان:تھران 1395/10/01:شروع تاریخ عنوان آگھی:مناقصه نگھداری فضای سبز فاز شرقی شرح آگھی: آگھی مناقصه عمومی؟ شماره 12-95 شھرداری منطقه 22 در نظر دارد اجرای عملیات به شرح ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش خصوصی وگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکت ھای واجد…

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر