شما اینجا هستید: خانهنشریات
نویسنده: محمدرضا غلامی گوهره ناشر: انتشارات آزادپیما تاریخ انتشار: 1395، تهران تیراژ: 200 نسخه تعداد صفحه: 144 قطع: رقعی قیمت: 70/000 ريال بخشی از مقدمه: در حالی که حق تمام آحاد جامعه و شهروندان در استفاده از امکانات و زندگی متعادل و عادلانه در کنار سایرین به رسمیت شناخته می…
شهر و منظر نشریه ای اطلاع رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی برای طرح مسائل مربوط به شهرسازی، خدمات شهری، معماری منظر، زیباسازی و امور مرتبط با فضای سبز است.
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30             31   32   33   34                        …
شهر و منظر نشریه ای اطلاع رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی برای طرح مسائل مربوط به شهرسازی، خدمات شهری، معماری منظر، زیباسازی و امور مرتبط با فضای سبز است.
شهر و منظر نشریه ای اطلاع رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی برای طرح مسائل مربوط به شهرسازی، خدمات شهری، معماری منظر، زیباسازی و امور مرتبط با فضای سبز است.
شهر و منظر نشریه ای اطلاع رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی برای طرح مسائل مربوط به شهرسازی، خدمات شهری، معماری منظر، زیباسازی و امور مرتبط با فضای سبز است. مقالات و مطالب منتشره لزوما بیانگر دیدگاه نشریه نخواهد بود و مسئولیت آنها بر عهده نویسنده است. نشریه در اصلاح و…
شهر و منظر نشریه ای اطلاع رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی برای طرح مسائل مربوط به شهرسازی، خدمات شهری، معماری منظر، زیباسازی و امور مرتبط با فضای سبز است. مقالات و مطالب منتشره لزوما بیانگر دیدگاه نشریه نخواهد بود و مسئولیت آنها بر عهده نویسنده است. نشریه در اصلاح و…
شهر و منظر نشریه ای اطلاع رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی برای طرح مسائل مربوط به شهرسازی، خدمات شهری، معماری منظر، زیباسازی و امور مرتبط با فضای سبز است. مقالات و مطالب منتشره لزوما بیانگر دیدگاه نشریه نخواهد بود و مسئولیت آنها بر عهده نویسنده است. نشریه در اصلاح و…
شهر و منظر نشریه ای اطلاع رسانی، آموزشی، تحلیلی و پژوهشی برای طرح مسائل مربوط به شهرسازی، خدمات شهری، معماری منظر، زیباسازی و امور مرتبط با فضای سبز است. مقالات و مطالب منتشره لزوما بیانگر دیدگاه نشریه نخواهد بود و مسئولیت آنها بر عهده نویسنده است. نشریه در اصلاح و…

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر