شما اینجا هستید: خانهمقالاتخدمات شهریبررسی وضعیت پسماند خشک با ارزش در شهر تهران

بررسی وضعیت پسماند خشک با ارزش در شهر تهران

منتشرشده در خدمات شهری
نوشته شده توسط  حسين ابراهيمي 02 شهریور 1392 1 نظر
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

عنوان : بررسی وضعیت پسماند خشک با ارزش در شهر تهران

نويسنده : حسين ابراهيمي

چکیده

حضور همه‌جایی پسماندهای جامد، اگر بزرگ‌ترین مشکل محیط‌زیست ایران نباشد، دست‌کم آشکار‌ترین نشانه بی‌مبالاتی ما در حفظ محیط‌زیست کشورمان است.

در يک سيستم مديريت جامع, آگاهی داشتن از ميزان توليد زباله و درصد اجزاي تشكيل دهنده مواد زائد جامد، مهمترين پايه برنامه ريزي صحيح است. مقاله حاضر با روش توصیفی –تحلیلی نگاشته شده که به بررسی زباله های جامد وبا ارزش شهر تهران می پردازد. شهر تهران به عنوان اولین شهر از نظر جمعیت وامکانات رفاهی-تفریحی اهمیت زیادی را در کشور وحتی جهان دارد که بررسی زباله های جامد وبا ارزش آن مهم ترین مسئله به نظر می آید.

نتایج حاصله نشان می دهد هر فرد تهرانی به طور متوسط سالانه شش برابر وزن خود زباله تولید می کند. همین اطلاعات نشان می دهد متوسط سرانه زباله تولید شده در شهر تهران 320 کیلوگرم و ارزش روزانه زباله تولید شده در شهر تهران 1800 میلیون ريال است. سرانه تولید روزانه زباله در جهان 250 تا 300 گرم است که در ایران 600 گرم و در شمال تهران 1200 گرم است.

مقدمه

اصطلاح زباله‌هاى جامد به زباله‌هاى ناخواسته و مواد دور ريختهٔخانه‌ها، رفتگرى خيابان‌ها و عمليات تجارتى صنعتى و کشاورزي، که از فعاليت‌هاى انسان حاصل مى‌شوند، اطلاق مى‌شود. در شهرها آنها را خاکروبه، در روستاها (آشغال) و به‌طور کلى زباله‌هاى جامد يا ضايعات مى‌نامند که مجموعه‌اى است از گرد و غبار، خاکستر و مواد گياهى فاسد‌شده، انواع کاغذ و لوازم بسته‌بندي، پارچه‌هاى کهنه و پاره، شيشه و بسيارى نخاله‌هاى سوختنى و نسوختنى.

کل پسماندهای جامد تولیدی تهران در سال های 1383 و 1384 به ترتیب برابر با 2614904 و 2626519 تن بوده است؛ از این میان سهم پسماندهای جامد شهری در این دو سال به ترتیب 2561069 و 2570988 تن بوده که 62/5 درصد آن پسماندهای جامد خانگی است . اجزای زباله های جامد تهران شامل نان خشک 42/6) درصد ) ، کاغذ و مقوا 22/3) درصد) ، پلاستیک 10/5) درصد ) ، شیشه 1/6) درصد ) ، فلزات 9/0) درصد ) ، ظروف./9) PET درصد و سایر مواد 13/1) درصد ) است . برآوردهای اقتصادی نشان می دهد که ارزش پسماندهای جامد بازیافتی شهر تهران در سال 1384 بیش از 74 میلیارد ریال بوده است.

در همین راستا در فاصله یکم تا چهارم جولای سال جاری کنفرانس جهانیCleanEnviro که با حمایت سازمانهای مهم جهانی مانند UNEPو بانک تجارت جهانی در سنگاپور برگزار خواهد شد.
این برنامه با هدف بررسی راهکارهای ابتکاری جدید در زمینه پاکسازی محیط زیست در شهرهای در حال توسعه آسیایی برگزار خواهد شد و در آن سعی خواهد شد تا به جنبه های جدید از فعالیتهای پاکسازی و لازمه های آن مانند نقش حاکمیت محلی در کمک به محیط زیست، ارتباط فناوری های نو و مدیران در کمک به حل چالشهای زیست محیطی آینده، بهره برداری و استفاده از انرژی های پاک و استفاده از قابلیتهای آب و فاضلاب برای طراحی کاراتر شهرهای آینده توجه شود..                                    
با وجود نرخ افزایش جمعیت بالا در شهرها، رشد صنایع و توسعه شهرنشینی، شهرهای آسیایی درک کرده اند که بایدهشدارهای زیست محیطی را جدی بگیرندوبرای آنهااولویت قائل باشند.
چنین توجهی شامل برنامه ریزی برای انجام فعالیتهای ویژه در زمینه مدیریت پسماندها هم می شود که متاسفانه در بسیاری از نقاط جهان در مقایسه با توجهی که به مدیریت آب یا کربن می شود از توجه کمتری برخوردار است.براساس آمارهای بانک جهانی و موسسهOECD با وجودیکه روز به روز بر حجم زباله های جامد شهری افزوده می شود، سیستم های مربوط به مدیریت زباله ها در اکثر این شهرها با محدویت های تکنولوژیک و اعتباری روبرو هستند.

پیشینیه تحقیق

سنگاپور که شهری مشهور در آسیای شرقی است چند دهه ای است که پیشاپیش حرکتهای جهانی برای انجام تغییرات زیست محیطی قرار گرفته است، این تلاشها بخشی از توجه جهانی به موضوع نحوه برخورد با چالشهای رو به افزایش زیست محیطی است. یکی از مهمترین این چالشها نحوه برخورد با زباله های جامد شهری است.

زباله های جامد شهری اهمیت زیادی درشهردارد چرا که انباشته شدن آن روی هم خطرات جدی را برای ساکنان در شهر ایجاد خواهد کرد. بدین دلیل اهمیت بررسی آن بیشتر می شود.طی چند سال اخیر مقالات وطرح های تحقیقاتی متعددی در ارتباط با زباله وپسماند های جامد شهری توسط محققان مختلف به ویژه برنامه ریزان نگاشته شده است که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود.

آنالیزکمی وکیفی زباله شهری ملایر از پاییز 85 تا تابستان 86 مقاله ای است که (سیاح زاده وهمکاران،1388) نگاشته است وی در این مقاله با داشتن اطلاعات اندک اقدام به بررسی زباله های شهری می کند .در این مقاله وی از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده واطلاعات مورد نیاز خود را جمع آوری می کند. نتایج حاصله نشان می دهد که در شهر ملایر به طور روزانه 138 تن زباله تولید میشود که حدود 11 درصد از آن را مواد قابل بازیافت تشکیل داده است.همچنین متوسط سرانه تولید روزانه در شهر ملایر88/0 کیلو گرم به ازای هر نفر در روز به دست آمده است. نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها نیز مشخص نمود که 99 درصد از مردم ضمن تمایل به اجرای طرح تفکیک زباله از مبداء حاضر به همکاری با عوامل اجرایی این طرح می باشند.

بررسی میزان زباله ومواد قابل بازیافت در شهر کاشان که (درودگر،1380) پژوهش دیگری است که در ارتباط بازیافت وزباله انجام شده است .با توجه به روند رو به رشد زباله های شهری وعوارش شناخته شده آن روی محیط زیست وآمار متفاوت از مواد فسادپذیر وقابل بازیافت وبه منظور تعیین میزان مواد قابل بازیافت وقابلیت اقتصادی بودن آن، این تحقیق انجام شده است.

یافته های حاصله نشان می دهد که 29865 تن زباله از مناطق مختلف شهر کاشان جمع آوری وتوزین شد.روزانه 82.9 تن زباله وسرانه هر نفر 0.412 کیلوگرم زباله تعیین گردید. میزان آن در فصل بهار بیشتر وتابستان کمتر ومیزاان چگالی زباله شهری 264 کیلوگرم بر هر متر مکعب بود. این مواد شامل پلاستیک،انواع فلزات،کاغذ وشیشه می باشد که ارزش اقتصادی روزانه آن 2094500 ریال بر آورد گردید.

بررسی ترکیب ومیزان زباله های تولیدی شهر کاشان درسال 1388 (محرم نژاد،1390)انجام داده است.یکی از مهم ترین مشکلات زیست محیطی بی توجهی به مدیریت مواد زائد جامد است. این مطالعه در بازه زمانی 12 ماه از ابتدای سال 1388 بر روی زباله های شهر کاشان انجام گرفته است.هر ماه یک نمونه به صورت تصادفی بر طبق دستورالعمل استاندارد برداشته شده وآنالیز فیزیکی انجام گرفته شده است.نتایج حاصله نشان می دهد که در شهر کاشان روزانه به طور متوسط 185 تن زباله دارد که حدود 75.5 درصد آن را مواد فسادپذیر تشکیل می دهد.متوسط سرانه تولید روزانه زباله 638 گرم به ازای هر نفر در روز ومتوسط چگالی زباله در ایستگاه انتقال 194 کیلوگرم بر متر مکعب بود. نتیجه تحقیق حاضر نشان می دهد که بررسی کمی زباله های شهر کاشان نشان داد که درصد بالایی از زباله به مواد فسادپذیر وبعد از آن پلاستیک وسپس به کاغذ وکارتن اختصاص داد.با توجه به اینکه پیشگیری از اثرات نامطلوب زیست محیطی مواد زائد جامد در اولویت بوده واین امر با اعمال روش های مدیریتی مناسب به دست می آید،لذا آموزش همگانی جهت تفکیک زباله ها در مبداء،کاهش حجم زباله تولیدی ودر پی آن کاهش حجم شیرابه ونحوه صحیح بازیافت،جمع آوری ودفع زباله توصیه می گردد.

تعریف زباله جامد وانواع آن

زباله‌هاي جامد شهري (Msw) از خانه‌ها، مشاغل و مدرسه‌ها مي‌آيد. زباله جامد شهري شامل زباله ساخت و ساز، صنعتي يا فاضلاب نمي‌شود. زباله‌ جامد شهري مي‌تواند به دو طريق طبقه‌بندي شود.

چيزي كه زباله از آن ساخته شده است. زباله مي‌تواند پلاستيك، فلز، لاستيك، زباله غذايي يا زباله جامد داخل حياط مي‌باشد. يك اسباب بازي پلاستيكي و يك كارتن پلاستيكي ماست، در يك رده از لحاظ طبقه‌بندي مواد قرار دارند زيرا هردو از پلاستيك تشكيل شده‌اند.

پسماندهای عادی

 به پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آْنها تولید می شود. از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.

پسماندهای ویژه

 به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد.

پسماندهای کشاورزی: به پسماندهای ناشی از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می شود از قبیل فضولات، لاشه حیوانات، محصولات کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف.

زباله های شهری

در نشریات و کتب از تعاریف و طبقه بندی‌های مختلفی برای توضیح اجزاء مواد زاید جامد شهری استفاده شده است . تعاریف ارائه شده در زیر می‌تواند به عنوان یک راهنما برای شناسایی اجزاء مواد زاید شهری مورد استفاده قرار گیرد.

زایدات غذایی به قسمت فسادپذیرزباله که معمولاً از زایدات گیاهی، تهیه و طبخ و یا انبار کردن مواد غذایی به دست می‌آید، اطلاق می‌شود. کمّیت پس مانده های غذایی در طول سال متغیر بوده و در ماه های تابستان، که مصرف میوه و سبزی بیشتر است، به حداکثر می‌رسد. پس مانده های غذایی مهم‌ترین قسمت زباله است، چرا که از یک سو به دلیل تخمیر و فساد سریع، بوهای نامطبوع تولید کرده و محل مناسبی برای رشد و تکثیر مگس و سایر حشرات و جوندگان است و از سوی دیگر به دلیل قابلیت تهیه کود از آن (کمپوست) حائز اهمیت است. قابل ذکر است که میزان پس مانده های فسادپذیر در زباله های شهری ایران بین ۳۵ تا ۷۶ درصد گزارش شده است.

 

 

 

 

شکل (1) زباله های رها شده در کنار خیابان

زباله های صنعتی

 

زباله های صنعتی، مواد زاید ناشی از فعالیت‌های صنعتی هستند ومعمولاً شامل فلزات ، مواد پلاستیکی، مواد شیمیایی و بالاخره زباله های ویژه و زباله های خطرناک هستند . که عمل جمع آوری ، حمل ونقل و دفع آن‌ها ضوابط خاص و مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

زباله های خطرناک

مواد زاید خطرناک ، مواد زاید جامد یا مایعی هستند که به علت کمّیت، غلظت و یا کیفیت فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی می‌توانند باعث افزایش میزان مرگ و میرو یا بیماری‌های بسیار جدی شوند. براساس تعریف آژانس حفاظت محیط زیستEnvironmental Protection Agency : EPA)) زباله های خطرناک به مواد زاید جامدی اطلاق می‌شود که بالقوه خطرناک بوده و یا اینکه پس از طی مدت زمانی موجبات خطر را برای محیط زیست، فراهم می‌کنند. زباله های خطرناک معمولاً یکی از مشخصات قابلیت انفجار، احتراق، خوردگی، واکنش پذیری و سمی را دارا بوده و اغلب تحت عنوان مواد زاید رادیواکتیو، پس ماند های شیمیایی، زایدات قابل اشتعال، زایدات بیولوژیکی و مواد منفجره دسته بندی می‌شوند:

از منابع عمده زایدات بیولوژیکی، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقات پزشکی هستند. زباله های بیمارستانی به دلیل آنکه حاوی زایدات پاتولوژیکی، مواد زاید رادیواکتیو ، زایدات دارویی، مواد زاید عفونی، مواد زاید شیمیایی و بعضا ظروف مستعمل تحت فشار هستند، از منابع عمده، زباله های خطرناک در شهرها محسوب می‌شوند. تکنولوژی جمع آوری، دفع و یا احیای این مواد در مقایسه با زباله های شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد.

زباله های بیمارستانی

زباله های بیمارستانی شامل موادی هستند که با توجه به نوع کار و وظیفه در هر بخش بیمارستانی، متفاوت می‌باشند. مثلاً زباله بخش عفونی یا اطاق عمل، با مواد زاید آزمایشگاه یا بخش رادیولوژی ،تفاوت محسوسی دارد ، زباله بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها به گروه های مختلفی تقسیم می‌شوند که از جمله:

زباله های معمولی بیمارستان عموماً شامل زباله های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر زباله های پرسنل شاغل در بیمارستان و خوابگاه های آن‌هاست.

مواد زاید شیمیایی شامل جامدات، مایعات و گازهای زاید می‌باشد که به وفور در بیمارستان‌ها وجود دارد، در بخش‌های تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفونی بیمارستان، وسایل و ابزار تنظیف و ضدعفونی به انضمام داروها و وسایل دور ریختنی اطاق عمل بخش دیگری از این فضولات را تشکیل می‌دهند. مواد زاید شیمیایی ممکن است خطرناک باشند.

زباله های با ارزش در شهر تهران

اطلاعات موجود نشان می دهد هر فرد تهرانی به طور متوسط سالانه شش برابر وزن خود زباله تولید می کند. همین اطلاعات نشان می دهد متوسط سرانه زباله تولید شده در شهر تهران 320 کیلوگرم و ارزش روزانه زباله تولید شده در شهر تهران 1800 میلیون ريال است. سرانه تولید روزانه زباله در جهان 250 تا 300 گرم است که در ایران 600 گرم و در شمال تهران 1200 گرم است. سرانه تولید زباله در مناطق  مختلف شهرداری تهران طی یک دوره یک ساله به ازای هر نفر از 21کیلوگرم در مناطق شهر تهران تا 883 گیلوگرم در منطقه 20 بوده است. به طور کلی در مناطق مرکزی شهر تهران ، به ویژه در منطقه 20 که فعالیت عمده تجاری در آن صورت می گیرد، بالاترین توليد زباله را دارا است . آمار نشان می دهد در مناطق تجاری شهر تهران، زباله بیشتری تولید می شود که ميزان زباله ارزشمند آن نيز بالا است. در مناطق شرقی تهران، تولید زباله ارزشمند کمتر است. تولید زباله ارزشمند در مناطق مرکزی شهر تهران، به دلیل فعالیت های تجاری، بیشتر است . زباله های حاصل از فعالیت بسته بندی تجاری در این مناطق بیشتر و ارزشمندتر است . میزان تولید پسماندهای جامد در مناطق شهری تهران طی سال های 1380 تا 1385 رشدی نزدیک به 1/1 درصد داشته است . زباله تولید شده در شمال شهر تهران طبق مطالعات انجام شده حداقل دو برابر میانگین آن در سطح کشور و چهار برابر استاندارد جهانی است. تعداد دفعات جمع آوری زباله در تهران دو تا سه بار در روز است که اين مقدار در کشورهای جهان 2 تا 3 بار در هفته است. اطلاعات موجود نشان می دهد در سال 1385 سرانه تولید زباله ارزشمند در مناطق شهرداری تهران از 4 تا 238 کیلوگرم در نوسان بوده است.

نکته جالب توجه ديگر، تفاوت آشکار بين درصد تشكيل دهنده مواد زائد جامد  شهری توليدي در شهرهای مختلف جهان است . به عنوان نمونه  درصد پسماند هاي غذايي مربوط به كشورهاي كم درآمد بالاتر از کشورهاي پر درآمدتر بوده، كه دليل اصلي آن عدم آماده سازي اوليه سبزيجات، ميوه ها و گوشت براي مصارف نهايي مي باشد. .در جدول (1) آناليز مواد زائد جامد شهري شهر تهران و توکيو مقايسه شده است. همانطور كه ملاحظه مي شود، ميزان مواد آلي موجود در زباله هاي شهري تهران در مقايسه با توکيو به مراتب بالاتر و برعکس ميزان کاغذ و چوب موجود در زباله هاي شهري تهران به مراتب پايين تر است.

جدول (1) مقايسه آناليز زباله شهري تهران و توکيو

تركيبات

تهران

توکيو

مواد آلي

73.6

31.3

كاغذ، مقوا، كارتن

8.3

44.5

پلاستيك

4.8

7.8

لاستيك و چرم

0.4

0.2

شيشه

2.7

1.1

فلزات

1.3

1.2

منسوجات

2.7

3.9

چــوب

0.9

6.1

ساير موارد

5.3

3.9

 

نمودار شماره (1)

مآخذ : جدول شماره (1)

بیشترین تولید زباله در شمال تهران

 در عين حال تحلیل فضایی سرانه تولید زباله در شهر تهران نشان می دهد بیشترین میزان تولید زباله در محور شمالی - جنوبی از تجریش تا شهرری صورت می گیرد. این محور بر محور تاریخی شهر تهران منطبق است که کارکردی تجاری دارد. بنابراین، تولید زباله عمدتاً بر اثر فعالیت های تجاری صورت می گیرد و مصرف خانواده های معمولی در تولید زباله سهم کمتری را به خود اختصاص میدهد.
با توجه به اینکه میزان تولید زباله در اجتماعات شهری و از جمله در شهر تهران، به شیوه زندگی مردم ساکن و نوع فعالیت در مناطق مختلف شهری ارتباط دارد، تحلیل شیوه های زندگی خانوارهای ساکن بر حسب مناطق شهرداری می تواند علت های تولید زباله را تفسیر کند. درصد خانوارهای شهری با حداقل مصرف گاز طی سال 1385 عمدتاً در مناطق 8، 9، 14، 15 و 17 ساکن بوده اند. با توجه به این که میزان حداقل مصرف گاز نسبت مستقیمی با میزان درآمد خانوار دارد، میزان تولید زباله در این مناطق کمتر از مناطق شمالی شهرتهران است.                                                             .
همچنین، میزان تولید زباله بستگی به الگوی مصرف مواد غذایی و آشامیدنی بسته بندی شده، دارد.
با توجه به اینکه میزان مصرف این مواد در مناطق شمالی شهر تهران بسیار بیشتر از مناطق جنوبی است، بديهی است که تولید زباله ناشی از این نوع الگوی مصرف، در شمال تهران بیشتر باشد. نمونه بارز آن را می توان در میزان مصرف آب بسته بندی شده در مناطق 1 و 3 ذکر کرد که خیلی بیشتراز مناطق جنوبی شهرتهران است .                                                                                 ..
با توجه به بالابودن نسبت استفاده از دستگاه حرارت مرکزی در مناطق شمالی تهران در مقايسه با مناطق جنوبی شهر، تهیه سوخت برای مناطق شمالی آسان تر از ساکنین مناطق جنوبی شهر است. با توجه به اين که به طور معمول میزان مصرف نیز در مناطق شمالی شهر بیش از مناطق جنوبی است، بنابراین میزان تولید زباله در مناطق شمال شهر بیشتر از آن در مناطق جنوب شهر است.                                 

 مکان های تخلیه زباله                                                         ....
جمع آوری، انتقال و تفکیک زباله در شهر تهران توسط سازمان بازیافت صورت می گیرد که به این منظور شبکه ای از ایستگاه ها در تهران مستقر شده است.                                                                . .
فرآیند جمع آوری زباله و انتقال آن از ایستگاه های بازیافت کوچک تر که در فضاهای شهری مستقر هستند، به ایستگاه های بزرگ تر صورت می گیرد.                                                   . .

نمودار شماره (2) استگاه های تخلیه زباله در تهران


توزیع فضایی این ایستگاه ها در سطح شهر تهران در حال حاضر نشان می دهد که ایستگاه های کوچک تر در فضاهای مسکونی شهری و ایستگاه های بزرگ تر در فضاهای غیرمسکونی خارج از شهر مکان یابی شده اند. ایستگاه های هرندی، بنی هاشم و میدان جهاد از ایستگاه های کوچک درون شهری است که زباله های تجمیعی از آن ها به ایستگاه های بزرگ تر مانند ایستگاه بیهقی و زنجان انتقال داده می شود.
ایستگاه های دارآباد و شهر ری در رده بعدی قرار می گیرند و ایستگاه چیتگر به عنوان بزرگ ترین و اصلی ترین ایستگاه به حساب می آید.

ارتباط این ایستگاه ها به صورت شبکه ای در سطح شهر تهران، بر اساس نظام مدیریت پسماند صورت گرفته است.

بازیافت زباله

در بسياري از كشورهاي دنيا كه ارزش واقعي زباله در عين حال خطر بي‌توجهي آن شناخته شده است، شيوه‌هاي گوناگوني براي بازيابي و استفاده از چند باره از زباله‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در حال حاضر در چين و كشورهاي شرق آسيا كارخانه‌هاي بزرگ بازيافت زباله وجود دارد كه اين كارخانه‌ها با احياي پسماندها، مواد خام لازم براي واحدهاي توليدي ديگر كه محصولاتشان بازار جهاني دارد را فراهم مي‌كنند. توليد كفش، كاغذ، ورق‌هاي فلزي و هزاران چيز ديگر از زباله، در واقع حلقه دوم چرخه توليدي و اقتصادي عظيمي است كه بر پايه ارزش شناسي زباله به وجود آمده است.   

شکل (2) ماشین های تخلیه زباله

.


در اين چرخه عظيم كه جمع آوري پسماندها آغاز مي‌شود و به مرحله بازيافت و توليد مواد اوليه و از آنجا به توليد كالاهاي جديد مي‌انجامد، همه چيز توليد مي‌شود.ارزش زباله در چرخه اقتصادي برخي از كشورها چنان بالاست كه انديشه واردات زباله به عنوان ماده خام به طور جدي ذهن كارشناسان اقتصادي و مسولين كشورهاي پيشرفته را به خود مشغول كرده است.در چنين شرايطي برگزاري سمينارها و نشست‌هاي علمي براي استفاده بهينه از زباله و بازيافت آن و اجراي طرح‌هاي مختلف براي تفكيك پسماندهاي خشك و‌تر و بازيافت مواد گامي بسيار مهم و ضروري محسوب مي‌شود كه اگر چه دير هنگام برداشته شده اما حركتي تحسين برانگيز است و مي‌تواند تا جايي پيش برود كه بازيافت زباله‌ها هزاران فرصت شغلي ايجاد كند و سبب توليد افزوني درآمد ملي شود.

نتیجه گیری

هم اكنون طرح‌هاي مختلفي براي بهره‌گيري بهينه از پسماندها در دستور كار سازمان بازيافت و تبديل مواد قرار دارد كه در ميان آنها آموزش، اطلاع رساني براي عموم و بستر سازي جهت استفاده از همكاري مردم و تفكيك زباله در مبدا به عنوان محورهاي اصلي مورد توجه قرار دارد. ناگفته نماند كه اجراي چنين طرح‌هايي نيازمند سرمايه گذاري‌هاي سنگين است زيرا بايد سال‌ها سهل انگاري و بي‌توجهي را جبران كرد اما توجه به نتيجه‌اي كه از اجراي درست طرح‌ها به دست خواهد آمد، ارزش اين سرمايه گذاري‌ها را توجيه مي‌كند.

مدیریت پسماندهای جامد که یکی از مهم ترین وظایف مدیریت شهری در کلان شهرها در سراسر دنیا است، از پیچیده ترین و پر هزینه ترین مشکلات مدیریت شهری نیز محسوب می شود . روش های نامناسب جمع آوری و مدیریت پسماندهای جامد موجب بروز مشکلات جدی بهداشتی و زیست محیطی می شود .

منابع و مآخذ

1.       محرم نژاد(ناصر) وهمکاران، 1388، بررسی ترکیب و میزان زباله های تولیدی شهر کاشان در سال 1388،دانشگاه ازاد تهران،واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد،محیط زیست وانرژی،گروه محیط زیست

2.       شهابی،هیمن وهمکاران،1389،ارزیابی روشهای تحلیل سلسله مراتبی وترکیب خطی وزنی در مکان یابی محل دفن مواد زاید شهری با تاکید بر عوامل ژئومورفیک مطالعه موردی: شهر سقز،مجله آمایش محیط

3.       محمودی،حسین وهمکاران،1390،بررسی وضعیت پسماند های جامد شهری در تهران وارزیابی اقتصادی آن با تاکید بر مصارف کشاورزی

 

1 نظر

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر