شما اینجا هستید: خانهمقالاتبرنامه ریزی و مدیریت شهریارزیابی اثرات اجتماعی در برنامه ریزی شهری

ارزیابی اثرات اجتماعی در برنامه ریزی شهری

نوشته شده توسط  06 شهریور 1392 1 نظر
این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

 

چکیده:
هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اهمیت و محتوای ارزیابی اثرات اجتماعی در برنامه ریزی شهری است.
ارزیابی اثرات اجتماعی ، تلاشی نظام مند برای شناسایی و تجزیه و تحلیل اثرات اجتماعی یک پروژه
و یا طرح پیشنهادی روی فرد ، گروه های اجتماعی و یا کل اجتماع ، پیش از فرایند تصمیم گیری است.
اثرات اجتماعی برنامه های شهری به عوامل مختلفی مانند کیفیت مسکن ، خدمات محلی و محیط زندگی ،
ارتقاء ویژگیهای شهری ، جدایی های قومی و نژادی و . . . اشاره می کند .
در این مقاله علاوه بر بررسی های کلی ، به بررسی ارزیابی اثرات در جامعه فنلاند بعنوان یک نمونه
موردی خواهیم پرداخت . در فنلاند قانون ارزیابی تاثیر پروژه های کاربری اراضی و پروژه های ساختمانی
در تاریخ 1/1/2000 میلادی ، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از برنامه ریزی شهری به اجرا درآمد.
تجارب ارزیابی تاثیر اجتماعی) (Social Impact Assessment در شهر یووسکوله بعنوان یک مطالعه
موردی می تواند جالب توجه باشد.

o نیاز به ارزیابی اثرات در برنامه ریزی

تاثیر برنامه ریزی چیست؟ چگونه این موضوع یکی از دغدغه های برنامه ریزی است؟ پرسش در خصوص تاثیرات و پیامدهای ناشی از آن بیش از فعالیت های برنامه ریزی ، بیشتر با سیاست های شهری و سیاست های برنامه ریزی مرتبط گردیده.
ایون ریدین بعنوان یک نظریه پرداز معضل اصلی را به خوبی توصیف کرده است :
هدف برنامه ریزی کاربری اراضی به عنوان یک شکل از تصمیم سازی یا سیاست ، مدیریت اثربخش
تغییرات محیطی و کنترل توسعه شهری است. نقطه قوت برنامه ریزی ، شعار قدرت در کنترل و مدیریت است
حال آنکه شروع مطالعات از این نقطه همواره این برنامه ریزی را بصورت یک نماد ضعیف اداری بنیان می نهد. [ 1 ]

بنابراین برنامه ریزی همواره به شعارهای مطرح شده عمل نمی نماید و بطور واضح سوالات انتقادی برای پرسش در خصوص تاثیرات وجود خواهد داشت . سوالات مطروحه در مورد تاثیرات برنامه ریزی دارای جنبه های مختلف است.
براساس نظریات ریدین حداقل سه راه مختلف برای درک کامل مسئله وجود دارد سوال سنتی در این بحث این است که تا چه حد به اهداف و سیاست های برنامه ریزی دست یافته ایم . چگونه و از چه راهی برنامه عملی گردیده و پس از آن سوالاتی در خصوص اثر بخشی برنامه ریزی و یا نقاط ضعف احتمالی این پروسه به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی مطرح می گردد. اخیرا دیدگاه سومی در خصوص تاثیرات ، نظرها را به خود معطوف نموده است :
نتایج فرآیند برنامه ریزی در تغییرات زیست محیطی ، اجتماعی ، حفاظت محیط زیست و رفاه و سلامت جامعه چیست ؟
بخش عمده ای از این تجزیه و تحلیل ها ، نارسایی های پروسه برنامه ریزی در بخشهای مختلف را برجسته می سازد و بیانگر میزان انحراف از ایده آل های برنامه ریزی در بسیاری از موارد است.
دستورالعمل ارزیابی تاثیر زیست محیطی (EIA) و اجتماعی (SIA) و شیوه های برنامه ریزی مشارکتی ، یکی از سیاست ها ، ابزارها و روش های اصلی جهت مشروعیت بخشیدن به پرسش های محیطی و اجتماعی برنامه ریزی است.
ارزیابی اثرات فرآیندی است که دستیابی به نتایج و پیامدهای احتمالی اجرای برنامه توسعه ای را برای تصمیم سازان میسر می سازد. حاصل این فرآیند معمولا یک سند رسمی است که بیانیه اثرات محیطی خوانده می شود. . [ 2 ]
ارزیابی اثرات را در اصل می توان در پروژه های منفرد مانند ساخت بزرگراه ، نیروگاه و بنادر و همچنین بصورت گسترده تر ، در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها اعمال نمود. با این حال عموما این ارزیابی ها در عمل ، اغلب در سطح پروژه های منفرد به کار برده شده است.
انتقادی که به سیستم ارزیابی تاثیرات می شود، امتناع از طرح مباحث جدی در خصوص مسائل عمومی و تاثیرات بلند مدت آن و ارائه روش های جایگزین است.
در طول سالهای 1990 میلادی ، ضرورت توجه به در نظر گرفتن اثرات محیطی و اجتماعی سیاست ها ، طرح ها و برنامه ها در تعدادی از کشورها احساس شد .
این نوع ارزیابی ، ارزیابی اثرات استراتژیک نامیده شده است .در همین راستا ، ارزیابی اثرات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به موضوعی مهم تبدیل گردید.

o ارزیابی اثرات اجتماعی چیست ؟

ارزیابی اثرات اجتماعی فاقد تعریفی پذیرفته شده بصورت عمومی و واحد می باشد. با این حال ، محتوا و موضوع آن همواره مشتمل بر اجزایی قابل تشخیص است.
براساس تعریف انجمن بین المللی ارزیابی اثرات (IAIA) ، ارزیابی اثرات اجتماعی (SIA) شامل مراحل تجزیه و تحلیل ، نظارت و مدیریت پیامد های اجتماعی در نظر گرفته شده ، اعم از پیامدهای مثبت یا منفی که ناشی از مداخلات برنامه ریزی شده (سیاست ها ، برنامه ها ، طرح ها و پروژه ها) و هر فرآیند تغییرات اجتماعی که توسط مداخله گران صورت می پذیرد . [ 3 ]
تاثیرات اجتماعی برنامه های شهری به عوامل مختلف ، چون کیفیت مسکن ، خدمات و محیط زندگی ، ارتقاء ویژگی های شهری ، تفاوت های قومی و نژادی و . . . اشاره میکند .
بر مبنای نوشته های بسیاری از محققان و کارورزان عرصه ارزیابی اثرات اجتماعی ، در این فرآیند مشخصه های زیر قابل شناسایی خواهد بود: [ 4 و 5 ]
• ارزیابی اثرات اجتماعی به ارزیابی تاثیرات محیطی وابسته و مرتبط است .
• ارزیابی اثرات اجتماعی در ابتدا ، به منظور ارائه یک دانش پایه ای برای تصمیم سازان ، در مرحله برنامه ریزی انجام می پذیرد .
• ارزیابی اثرات اجتماعی ابزاری است برای توسعه جایگزین ها و تعیین طیف گسترده ای از پیامدهای این جایگزین ها .
• ارزیابی اثرات اجتماعی ابزاری است برای کاهش و جبران تاثیرات مضر اجتماعی حاصل از عدم تطابق اقدامات توسعه ای .
هیچ گونه نظریه عمومی اجتماعی که از طریق آن بتوان آثار موضوعات خاص را شناسایی و توضیحات علت و معلولی دقیقی برای آن ارائه نمود وجود ندارد . [ 6 ]
در اغلب موارد ، اثرات اجتماعی دارای ویژگی های ساختاری است که نتیجه روابط پیچیده و پویای اجتماعی است . ماهیت تغییرات اجتماعی بسته به ابعاد پروژه توسعه ای و همچنین طبیعت جامعه میزبان متفاوت خواهد بود . برای مطالعه تغییرات اجتماعی ، محققین علوم اجتماعی می بایست از تمرکز سنتی بر روی ساختار سازمان های اجتماعی پرهیز و نسبت به یک ارزیابی پویا از آثار اجتماعی برنامه ها اقدام نمایند.
علاوه بر موارد فوق ، یکی از عناصر کلیدی ارزیابی تاثیرات اجتماعی ، فراهم نمودن روش هایی برای تجزیه و تحلیل اثرات اجتماعی از دیدگاه گروه های مختلف جمعیتی (اجتماعی ، سنی ، قومی و . . . ) است .
بنابراین ، ارزیابی اثرات اجتماعی را می بایست در چارچوب دیدگاه ها و ارزش های مختلف ذینفعان برنامه توسعه ای به کار گرفت . روش ارزیابی اثرات اجتماعی رویکردی کثرت گرا داشته ، به شکلی که می تواند این تاثیرات را در هر دو جنبه کمی وکیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

o نیاز به ارزیابی اثرات در برنامه ریزی شهری فنلاند

هدف اولیه ارزیابی تاثیرات اجتماعی در برنامه ریزی شهری ، ارزیابی آثار این برنامه ها بر روی کیفیت زندگی و رفاه شهروندان است . از اواخر دهه 90 میلادی ابعاد اجتماعی برنامه ریزی شهری به عنوان یکی از پیامدهای سیاست های شهری مورد توجه قرار گرفت . دلایل متعددی برای این امر وجود داشت از جمله تغییر در قانون ، تغییرات ساختاری در توسعه شهری و اقتصادی و تفکیک فضایی . همچنین بحث در مورد سیاست های شهری ، زمینه های جدید فکری در خصوص پایداری اجتماعی شهرها را ایجاد نمود . سازگاری اجتماعی توسعه شهری به عنوان یکی از پیش شرط های موفقیت طرح های توسعه شهری دیده می شود . تمامی دلایل ذکر شده در بالا ، موجب ایجاد یک حمایت سیاسی برای توسعه ارزیابی اثرات اجتماعی در برنامه ریزی شهری گردیده است . ارزیابی آثار زیست محیطی ابزاری کاملا" جدید در خط مشی سیاست های زیست محیطی فنلاند است [ 7 ] . قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی با قدرت در سال 1994 میلادی به اجرا درآمد . سیستم ارزیابی اثرات زیست محیطی فنلاند شامل یک روش ارزیابی جامع با شیوه های مشارکتی برای دستیابی به آرمانهای استراتژیک و عمومی ارزیابی اثرات اجتماعی می باشد . اصلاحیه قانون قدیمی و گنجاندن الزامات ارزیابی اثر در برنامه ریزی کاربری اراضی در سال 1994 میلادی انجام پذیرفت . علت این امر عدم وجود این شرایط بصورت جدی در شیوه قدیمی برنامه ریزی بود . تامل برای احیای قانون برنامه ریزی جهت ارزیابی اثرات در برنامه ریزی شهری بصورت واقعی صورت پذیرفت . قانون کاربری اراضی که در سال 2000 میلادی به اجرا درآمد ، اصلاحات بسیاری را به ارمغان آورد . این قانون مقررات جدیدی را برای مراحل مختلف برنامه ریزی معرفی نمود . تغییر معیارهای کیفی و روش های بازبینی و افزودن شفافیت و ارتباطات مورد نیاز از دستاوردهای آن بود . یکی از ابزارهای اساسی برای رسیدن به این اهداف ارزیابی اثرات بود . با توجه به قانون کاربری اراضی [ 8 ] می بایست بررسی های کامل در خصوص اثرات بالقوه زیست محیطی طرح ها ، شامل مفاهیم اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و دیگر آثار صورت پذیرد . به همین علت اثرات اجتماعی بطور جداگانه در قانون ذکر گردیده است .
بتدریج پس از اجرای قانون جدید ، تاثیر شیوه های ارزیابی توسعه یافته و شناخت نسبت به ابعاد اجتماعی نیز بیشتر شد . در برخی شهرها دفاتر برنامه ریزی کاربری اراضی کار عملی بر روی پروژه های خاص ارزیابی اثرات اجتماعی را آغاز نمودند .
این ابتکار بخصوص از سوی سیاستمداران محلی تشویق گردید . با توجه به قانون برنامه ریزی کاربری اراضی ، هنگام بررسی آثار برنامه علاوه بر توجه به سایر عوامل موثر ، توجه اصلی می بایست قبل از انجام مطالعات، معطوف به وظایف و اهداف برنامه باشد .
هیچ استانداردی برای تدوین پیش نویس یک گزارش ارزیابی وجود ندارد . روش و محتوای گزارش های ارزیابی بسته به ویژگیهای محلی و همچنین ماهیت و اهمیت طرح متفاوت خواهد بود .

 

o نمونه موردی " شهر یووسکوله (Jyväskylä ) فنلاند "

شهر یووسکوله (Jyväskylä ) بعنوان یکی از فعال ترین توسعه دهندگان ارزیابی اثرات اجتماعی برای برنامه ریزی کاربری اراضی مطرح می باشد
تجزیه و تحلیل پیش رو بر اساس مطالعات انجام شده در راستای سیاست توسعه ارزیابی اثرات اجتماعی صورت گرفته است .
پروژه های ارزیابی اثرات اجتماعی در شهر یووسکوله (Jyväskylä ) در سال 1995 میلادی آغاز شد . گروهی از کارورزان اجتماعی و دانشجویان علوم اجتماعی کار بر روی ارزیابی طرح یک منطقه مسکونی جدید در نزدیکی مرکز شهر را آغاز نمودند . بر اساس ایده اولیه طرح که از طرف دفتر برنامه ریزی شهر مطرح گردید ، هدف از احداث این منطقه ، ساخت یک منطقه مسکونی بعنوان نماد زندگی مدرن بود .
محققان علوم اجتماعی احتمال انحراف از اهداف اولیه طرح را مطرح نمودند . به دلیل اینکه هنوز هیچ ساکنی در منطقه وجود نداشت ، کارورزان علوم اجتماعی به منظور ایجاد چشم انداز آینده در خصوص کیفیت محیط زندگی، شروع به تصور و نوشتن داستان هایی تخیلی در مورد ساکنین آینده در این منطقه نمودند . علیرغم ساختگی بودن سناریو های نوشته شده ، برخی عوامل مهم مانند میزان اجاره بها ، دسترسی به فعالیت ها و خدمات ، اهمیت ساختمانهای قدیمی ، سر و صدا و آلودگی نیز در آنها مطرح شد .
این نکات در قالب یک گزارش به برنامه ریزان شهری ، مالکین منطقه و پیمانکاران ارايه شد . کار ارزیابی اثرات اجتماعی تا زمان نقل مکان اولین ساکنین منطقه ادامه یافت . در تابستان 1996 ، چند پرسش از ساکنین منطقه در خصوص دیدگاه ها و تجربیات آنان از زندگی در منطقه توسط محققین علوم اجتماعی مطرح گردید . با مقایسه نتایج بدست آمده از پاسخ های داده شده با نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته قبل از شروع پروژه ، مشخص گردید این نتایج کاملا با هم مطابقت دارند . مسایل و مشکلات ، همان موارد مطرح شده در مطالعات اولیه بود . مسایلی مانند دشواری مسیر های حرکتی ، کمبود سرانه های فضای سبز و پارک ها ، تخریب ساختمانهای قدیمی ، سنگینی ترافیک ، نگرانی خانواده ها در مورد کودکان ، عدم دسترسی به خدمات و . . . که این شرایط به هیچ عنوان با ایده های اولیه برنامه ریزی در هنگام طراحی مطابقت نداشتند . تمامی اطلاعات بدست آمده در زمینه جنبه های اجتماعی در گزارش اولیه ارایه گردیده بود ولی بندرت در برنامه ریزی توسعه از آنها استفاده شده بود . محققین چنین استدلال می کنند که علت این امر در اولویت قرار گرفتن منافع کوتاه مدت اقتصادی بیش از منافع طولانی مدت ایجاد یک محیط پایدار زندگی بوده است .
اولین تجربه استفاده از ارزیابی تاثیرات اجتماعی در شهر یووسکوله (Jyväskylä ) موفقیت آمیز نبود ، ولی بتدریج ایده استفاده از ارزیابی اثرات اجتماعی به برنامه ریزی شهری راه یافت و دفتر برنامه ریزی شهری خواستار توسعه بیشتر این ارزیابی ها گردید . از یک طرف قانون جدید نیازمند نوعی سیستم جدید ارزیابی اثرات بود و از طرف دیگر ارزیابی تاثیرات اجتماعی بخوبی منطبق با استراتژی های متصور در مرحله برنامه ریزی بود . لذا این نتایج بعنوان ابزاری برای رقابت با سایر شهرها پذیرفته شد .
به همین علت پس از آن عباراتی مانند " شهر تکنولوژیک در خدمت سلامت " " شهر کوچک جذاب " و " شهری در دامن طبیعت " در استراتژی های برنامه ریزی گنجانده شد و مدلی کلی از سازماندهی ارزیابی تاثیرات اجتماعی به عنوان بخشی از روش های برنامه ریزی شهری در سال 2001 توسعه داده شد . این مدل به عنوان یک راهنمای جدید برای فرایند برنامه ریزی کاربری اراضی منتشر گردید .
یووسکوله (Jyväskylä ) علاوه بر این ، یک پروژه ویژه ارزیابی اثرات اجتماعی برای برنامه ریزی کاربری اراضی را در سپتامبر سال 2001 آغاز نمود . این کار به منظور توسعه ادغام ارزیابی اثرات اجتماعی در روند برنامه ریزی صورت گرفت . این پروژه بطور مشترک با همکاری دفتر برنامه ریزی کاربری اراضی و مرکز خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان انجام گردید . این مجموعه توسط یک مرکز برنامه ریزی ارزیابی اثرات اجتماعی هماهنگ می شد وکار خود را با پروژه طرح تفصیلی برای دو منطقه مسکونی آغاز نمود . در این کار پنج اصل اساسی برای سازماندهی ارزیابی اثرات اجتماعی در برنامه ریزی مد نظر قرار گرفت . [ 9 ]

• ارزیابی تاثیرات اجتماعی به عنوان بخشی طبیعی از فرایند برنامه ریزی و شیوه های سلامت اجتماعی میبایست وارد گردد .
• فرم های ویژه ارزیابی به روند ارزیابی کمک می نماید .
• اطلاعات پایه در خصوص شرایط اجتماعی منطقه میبایست در دسترس قرار گیرد .
• وسعت ارزیابی اثرات اجتماعی نیاز به هدف گذاری هر پروژه برنامه ریزی را بطور جداگانه ایجاب می نماید .
• امکانات و ریسک های مربوط به اجرای طرح باید در تهیه ارزیابی مد نظر قرار گیرد .

o ادغام ارزیابی اثرات اجتماعی در فرایند برنامه ریزی
ارزیابی اثرات عموما توسط شخص برنامه ریز در روندی که تاثیرات ارزیابی می شود بر اساس مطالعات انجام شده و بازدید از مکان های نگران کننده شکل میگیرد . یک عنصر حیاتی در فرایند ارزیابی ، تعامل با شاخه های دیگر درگیر ، مانند ارگان های دولتی و احزاب میباشد .
ارزیابی تاثیرات بخشی از طراحی برنامه و راهی برای انجام کار است . ارزیابی تاثیرات فقط به شناخت تاثیرات محدود نمی گردد ، بلکه می بایست در فرایند برنامه ریزی نیز در نظر گرفته شود .
شکل 1 مراحل دخیل در ارزیابی تاثیرات و برنامه ریزی را نشان می دهد .

 


ارزیابی تاثیرات اجتماعی پاسخگوی سوالات زیر خواهد بود :
• چه چیزی تغییر خواهد کرد ؟
• در اثر این تغییر چه نتایجی حاصل خواهد شد ؟
• آیا گزینه های دیگری نیز وجود دارند ؟
• چه جیزهایی را از دست خواهیم داد ؟
• چه چیزهایی به دست خواهیم آورد ؟
• چه کسانی بهره مند می گردند ؟
• چه کسانی آسیب خواهند دید ؟
یکی از اصول اساسی در ارزیابی تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی اتصال گزینه های مختلف دیدگاه های حرفه ای در فرایند برنامه ریزی است .
آزمایش مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی نشان دهنده نقش بالقوه کارورزان اجتماعی در عرضه دانشی جدید به جامعه برنامه ریزی بود . دانش کارورزان مسایل اجتماعی بر اساس تجارب آموزشی و کارهای عملی روزمره آنان تقویت می گردد . [ 10 ] بنابراین کارورزان اجتماعی بطور مداوم با عواقب ناشی از تغییرات سریع اجتماعی و برنامه ریزی های کوتاه مدت در زندگی مردم مواجه اند .
مشارکت عمومی ( مشارکت مردم ) و ارزیابی اثرات اجتماعی می بایست به وضوح در فرایند برنامه ریزی با یکدیگر در تعامل باشند . نکته این است که بسادگی مشارکت عمومی یکی از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی اثرات اجتماعی است و همچنین این مشارکت برای توسعه این اطلاعات با ارزش جهت ارزیابی کلی ضروری خواهد بود . مصاحبه ها ، نظرسنجی ها ، کارگاه های آموزشی و . . . اغلب به عنوان ابزارهای مشارکت عمومی استفاده می شوند و به راحتی می توانند به منظور مطالعه تاثیرات بر ساختارهای اجتماعی منطقه مورد مطالعه مورد استفاده قرار گیرند .
از آنجا که هدف ارزیابی تاثیرات اجتماعی ، پیش بینی و ارزیابی آثار و نتایج مداخلات برنامه ریزی شده در آینده و شرایط مختلف اجتماعی میباشد ، تفسیر خروجی " درست " یا " حقیقت " محتوای روشنی ندارد و این امر می تواند رقابتی میان حقیقت و چشم انداز باشد .
بدیهی است که ارزیابی اثرات اجتماعی می بایست در چارچوب های محلی درک گردد . [ 11 ]
هدف ، ایجاد یک فرایند ارزیابی است که قادر به شناسایی کالبد های متفاوت شناخت باشد .

o مزایای به کارگیری ارزیابی اثرات اجتماعی برای برنامه ریزی و اجتماع

نیاز به ارزیابی اثرات اجتماعی در برنامه ریزی شهری روشن است . در این مقاله برخی از تجارب این ارزیابی در فنلاند شرح داده شد . با توجه به موارد ذکر شده ، فواید ارزیابی اثرات اجتماعی در برنامه ریزی را می توان در دو سطح مشاهده نمود .
سازمان های برنامه ریز می توانند در موارد زیر از این ارزیابی بهره مند شوند :
• تجزیه و تحلیل سیستماتیک داده های مشارکت .
• درک بهتر شرایط اجتماعی و آثار برنامه ها و ارتباط بین دنیای اجتماعی و مادی .
• مدیریت بهتر رشد یا رکود شهری .
• ابزاری برای مدیریت تضادها .
• ابزاری برای توسعه کیفیت محیط .
• درک بهتر مضامین پایداری اجتماعی .
علاوه بر این ارزیابی اثرات اجتماعی را می توان به عنوان ابزاری برای توانمند سازی و پایداری جامعه دید .
ارزیابی اثرات اجتماعی :
• بر اساس دانش بومی و با بهره گیری از فرایندهای مشارکتی بنا شده است .
• افزایش سطح آگاهی و درک جامعه و قرار دادن شهروندان در موقعیت بهتر برای درک مفهوم گسترده تر از برنامه پیشنهادی .
• ترویج توسعه و توانمندسازی اجتماع .
• توسعه سرمایه اجتماعی : شبکه های اجتماعی و اعتماد
• افزایش دانش بخشی از حامیان پروژه و اجتماع تحت تاثیر آن .

 

 

References

[1] Rydin, Y., Urban and Environmental Planning in the UK. MacMillan
Press Ltd: London, 1998.
[2] Wathern, P., An introductory guide to EIA. Environmental Impact
Assessment, ed. P. Wathern. Unwun HYman Ltd: London, 1988.
[3] IAIA (International Association for Impact Assessment), International
Principles for Social Impact Assessment, Special Publication Series No 2.,
2003, www.iaia.org.
[4] Dietz T., Theory and Method in Social Impact Assessment, Sociological
Inquiry 57, 55-69, 1987.
[5] Burdge R., A Conceptual Approach to Social Impact Assessment, Social
Ecology Press: Wisconsin, 1998.
[6] Ibid.
[7] Sairinen, R., Regulatory Reform of the Finnish Environmental Policy.
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Serie A 27,
University of Technology: Espoo, 2000.
[8] Land Use and Building Act (132/1999). www.finlex.fi/pdf
/saadkaan/E9990132.PDF.
[9] Ibid.
[10] Närhi, op. cit.
[11] www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/sivut.php/jid/9/grid/6/1.


 

مرتضی

مدیر اجرایی ماهنامه شهر و منطر

وبگاه: www.phophic.com

1 نظر

  • پیوند نظر  توکل توکل دوشنبه, 30 تیر 1393 ساعت 12:50

    سلام.بسیار عالی و مفید بود.متشکرم

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر