شما اینجا هستید: خانهمقالاتطراحی شهریویژگیهای شهرسازی شهر تبریز در دوره ايلخانيان (نویسنده هایده صادق زاده)

ویژگیهای شهرسازی شهر تبریز در دوره ايلخانيان (نویسنده هایده صادق زاده)

منتشرشده در طراحی شهری
نوشته شده توسط  09 آبان 1394 برای نظر دادن اولین باش!
این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

و معماری شهرسازی، تضعیف سبب و گذاشت جای به کشور در را بسیاری های ویرانی مغولحملات به که چرا آنهاست. جمله از تبریز که یافتند نجات کلی ویرانی از شهرها از تعدادی تنها شد.باغبانی نجات ویرانی از شهر این اقتصادی خاص ویژگی سبب به نیز و مغول مهاجمان به غرامت دادنعلت میان رابطه و داد رخ دگرگونی جهان سیاسی و جغرافیایی شرایط در مغول، حمله از پس کلی طوربه پیدا بیشتری اهمیت بود غرب و شرق راه سر بر تبریز که جهت آن از و یافت افزایش غرب وشرق و گرفت قرار ابریشم جاده راه سر بر تبریز اینکه اول داد. رخ مهم رویداد دو بود دوره همین درکرد.

آمدن کار روی با دوره این در شد. تبریز در تجارت و بازرگانی رونق افزایش سبب موارد این تمامی های زمینه در موثر فعالیتهای نخستین قمری) هجری هشتم قرن اوایل و هفتم قرن (اواخر خانغازان مجدد رونق شهرنشینی و شد آغاز تبریز ویژه به و ایران در معماری و شهرسازی اجتماعی،مختلف گرفت. در که شدند احداث تبریز جوار در غازان شنب و رشیدی ربع نامهای به شهرک دو ترتیببدین یافت.

دوم اینکه در قرن سیزدهم میلادی توسط ایلخانان به پایتختی برگزیده شد.ادامه شرح آنها آمده است.

 

برای دریافت مقاله فایل پیوست را کلیک نمایید

 


 

رومینا حماطی

 

 

 

Web designer

Honorary member of eJournal shahromanzar

Other activities,photographer

Art and Fine Art at the channel top publishing photos Click to subscribe
You can also follow my activities on Instagram

if u want to know more than about me visit my website
 

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر