شما اینجا هستید: خانهمقالاتکتاب ها
کتاب شهرسازی،معماری
حرفهایی درباره  تهران پایتخت  
The book introduces various kinds of urban fixtures in public spaces. Some of them are specially designed for certain contexts, while some, which are outstanding for the embedded innovation and creativity
In 1980, William H. Whyte published the findings from his revolutionary Street Life Project in The Social Life of Small Urban Spaces. Both the book and the accompanying film were instantly labeled classics, and launched a mini-revolution in the planning and study of public spaces. They have since become standard texts, and appear on syllabi and reading lists in urban planning, sociology, environmental design, and architecture departments around the world. Project for Public Spaces, which grew out of Holly’s Street Life Project and continues his work around the world, has acquired the reprint rights to Social Life, with the intent…
Urban Design: Method and Techniques This book deals with a wide range of techniques used in the urban design process. It then goes on to relate these techniques to a unique, comprehensive account of method.
Overview What does the city's form actually mean to the people who live there? What can the city planner do to 

آپلود مقاله

الزامی *

 

اجتماعات و خبرنامه

درباره شهر و منظر

درگاه مجازی شهرومنظر فضایی است برای انعکاس جدیدترین رویدادها ، فن آوری ها و مقالات علمی در حوزه مباحث شهرسازی ، معماری منظر ، معماری ، محیط زیست و میراث فرهنگی .این درگاه مجازی وابسته به فصلنامه تخصصی شهرومنظر است و به منظور ایجاد دسترسی آسانتر کارشناسان ، مدیران شهری ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و فعالان و صاحب نظران مسائل شهری راه اندازی گردیده است. 

نماد الکترونیک شهرومنظر